แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัย
สถานะ หัวข้อ รายละเอียด วันที่
เสร็จสิ้น ขอรับการสนับสนุนท่อน้ำประปาเพื่อแก้ไขบรรเทาปัญหาภัยแล้ง รายละเอียด 15 ต.ค. 2562
เสร็จสิ้น ขอรับการสนับสนุนท่อ พีวีซี เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน รายละเอียด 15 ต.ค. 2562
เสร็จสิ้น ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหาดินสไลด์บริเวณโค้งน้ำเหมย รายละเอียด 17 ต.ค. 2562
เสร็จสิ้น แจ้งเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางสัญจร ระหว่างเส้นทางบ้านกกน้อย - บ้านจะคือ รายละเอียด 24 ต.ค. 2562
เสร็จสิ้น ขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมนา) รายละเอียด 24 ต.ค. 2562