ข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

clock 10 ก.ย. 2562 view 101 ครั้ง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูได้ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแล้ว จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)