ข่าว
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

clock 22 ส.ค. 2562 view 177 ครั้ง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูจะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง จึงประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)