ข่าว
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านหาดยาว หมู่ที่ 4

clock 23 ก.ค. 2562 view 162 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านหาดยาว หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)