ข่าว
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

clock 25 มิ.ย. 2562 view 159 ครั้ง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ได้ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงประกาศให้ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)