ข่าว
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายหลักเข้าหมู่บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 11

clock 25 มิ.ย. 2562 view 158 ครั้ง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ได้ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายหลักเข้าหมู่บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงประกาศให้ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)