ข่าว
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าลัน

clock 06 มิ.ย. 2562 view 144 ครั้ง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ได้ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าลัน หมู่ที่ 11 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)