ร้องเรียน - ร้องทุกข์
เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ รายละเอียด วันที่ สถานะ
กก รายละเอียด 09 ม.ค. 2562 รับเรื่องร้องเรียน
ขอรับการสนับสนุนรถตักหน้าขุดหลัง( JCB ) น้ำมันพร้อมคนขับ รายละเอียด 08 พ.ค. 2562 รับเรื่องร้องเรียน
ขอรับการสนับสนุนรถตักหน้าขุดหลัง( JCB ) น้ำมันพร้อมคนขับ รายละเอียด 08 พ.ค. 2562 รอตรวจสอบ
ขอรับการช่วยเหลือน้ำอุปโภค บริโภค รายละเอียด 08 พ.ค. 2562 รับเรื่องร้องเรียน
ถนนพัง รายละเอียด 17 พ.ค. 2562 รอตรวจสอบ
ขอท่อน้ำประปาเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง รายละเอียด 16 ส.ค. 2562 รอตรวจสอบ
ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาดินสไลด์บริเวณโค้งน้ำเหมย รายละเอียด 16 ส.ค. 2562 รอตรวจสอบ
ขอความอนุเคราะห์รถตักหน้าขุดหลัง พร้อมคนขับ รายละเอียด 16 ส.ค. 2562 รอตรวจสอบ
ขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกษตรกร(หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด)ระบาด รายละเอียด 16 ส.ค. 2562 รอตรวจสอบ
ขอความช่วยเหลือดินสไลด์บริเวณบ้านพักอาศัย รายละเอียด 16 ส.ค. 2562 รอตรวจสอบ