ร้องเรียน - ร้องทุกข์
สถานะ เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ รายละเอียด วันที่
รอตรวจสอบ ขอรับการสนับสนุนรถตักหน้าขุดหลัง( JCB ) น้ำมันพร้อมคนขับ รายละเอียด 08 พ.ค. 2562
เสร็จสิ้น ขอรับการช่วยเหลือน้ำอุปโภค บริโภค รายละเอียด 08 พ.ค. 2562
เสร็จสิ้น ถนนพัง รายละเอียด 17 พ.ค. 2562
เสร็จสิ้น ขอท่อน้ำประปาเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง รายละเอียด 16 ส.ค. 2562
เสร็จสิ้น ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาดินสไลด์บริเวณโค้งน้ำเหมย รายละเอียด 16 ส.ค. 2562
รอตรวจสอบ ขอความอนุเคราะห์รถตักหน้าขุดหลัง พร้อมคนขับ รายละเอียด 16 ส.ค. 2562
เสร็จสิ้น ขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกษตรกร(หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด)ระบาด รายละเอียด 16 ส.ค. 2562
เสร็จสิ้น ขอความช่วยเหลือดินสไลด์บริเวณบ้านพักอาศัย รายละเอียด 16 ส.ค. 2562
เสร็จสิ้น แจ้งเหตุดินสไลด์ปิดทับเส้นทางสัญจรบ้านกกน้อย-จะคือ รายละเอียด 23 ส.ค. 2562
เสร็จสิ้น ขอรถ jcb ขุดหินลูกรังถมถนนเส้นทางสัญจร รายละเอียด 24 ก.ย. 2562
รอตรวจสอบ รูปเจ้าหน้าที่ไม่เป็นปัจจุบัน รายละเอียด 25 ต.ค. 2562