ภาพกิจกรรม
ตรวจงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

clock 10 มี.ค. 2562 view 262 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ช่างควบคุมงาน ร่วมกันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 1 และบ้านแม่มอญ หมู่ที่ 2