282 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
-- รอเพิ่มข้อมูล --