ติดต่อเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

เลขที่ 282 หมู่ 7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โทรฯ. 052-024711,087-1766262